Nedwerk

alumnivereniging van

Utrechtse neerlandici

 

 


 

 

Kennis voor iedereen

Programma Alumnidag 27 maart 2010

Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht

 

 

 

 

14.00 uur

Dr. Hans Anten: Welkom en opening.

 

 

14.10-15.15 uur

Dr. Dieuwke van der Poel, docent middelnederlandse letterkunde en voormalig voorzitter van Nedwerk, kreeg in 2009 een subsidie van NWO voor het project ‘Dutch Songs On Line’.

In het kader van dat project gaat Dieuwke van der Poel in haar lezing in op de vraag of een liedtekst iets anders is dan een gedicht, of er een wezenlijk verschil bestaat tussen een lied en een gedicht. Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel teksten uit de oudere letterkunde die altijd als gedicht gelezen werden, eigenlijk liedteksten zijn. Nieuwe methoden maken het mogelijk om, veelal na eeuwen, tekst en melodie opnieuw bijeen te brengen. Wat is hiervan het belang voor de neerlandistiek?

 

Sinds 2006 hebben Hans Anten, Wilbert Smulders en Joke van der Wiel gewerkt aan het project ‘Arthur van Schendel’. Het resultaat daarvan is de weten-schappelijke leeseditie van Van Schendels drie mooiste romans, de zogenaamde Hollandse romans De waterman, Een Hollands drama en De grauwe vogels, die in maart 2010 bij Athenaeum – Polak & Van Gennep uitkomt. Het zijn met name deze drie romans uit het interbellum op grond waarvan Van Schendel werd genomineerd voor de Nobelprijs voor literatuur.

Dr. Joke van der Wiel, docent moderne Nederlandse letterkunde, zal in haar lezing ingaan op het veelkantige parcours dat resulteerde in deze uitgave.

 

‘De kracht van de autonomie: Willem Frederik Hermans’: dat is de titel van het onderzoeksproject dat NWO eveneens in 2009 subsidieerde.

Dr. Wilbert Smulders, docent moderne Nederlandse letterkunde en een van de leiders van het onderzoeksteam, geeft een toelichting op het uit te voeren programma. Daarin zal het vraagstuk van de autonomie van de moderne literatuur centraal staan, een onderwerp dat bijzonder actueel is, gezien onder meer Thomas Vaessens’ veelbesproken boek De revanche van de roman uit 2009.

 

 

15.15-15.35 uur

Pauze

 

 

15.40-16.10 uur

Dr. Leo Jansen en dr. Hans Luijten zijn redacteuren van De Brieven, de monu-mentale zesdelige boekeditie van Vincent van Goghs volledige correspondentie. Deze zeer royaal geannoteerde en geïllustreerde uitgave kwam in het najaar van 2009 uit, een gebeurtenis waaraan in de media ruime aandacht is besteed.

Leo Jansen en Hans Luijten, beiden conservator van het Van Gogh Museum, zullen in hun lezing onder meer ingaan op de totstandkoming van Vincent van Gogh, De Brieven, een wetenschappelijke editie waaraan vijftien jaar is gewerkt.

 

 

16.10-17.00 uur

Receptie