De foto Dr Hans Anten

uu logo

1991 - 2000 (een selectie)


1991


1992

  • De perfect georganiseerde ongerijmdheid; notities over het surrealisme volgens F. Bordewijk. In: De nieuwe taalgids 85 (1992), p. 97-111.
  • [Bespreking van] Aber das Leben marschiert weiter und nimmt uns mit. Der Briefwechsel zwischen Joseph Rot und dem Verlag De Gemeenschap 1936-1939. In: De nieuwe taalgids 85 (1992), p. 173-174.
  • F. Bordewijk, De doopvont. In: Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden. Onder redactie van A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure en M. Janssens. Groningen 1992.

1993


1994


1995 


1996


1997


1998


1999


2000