uu logo Dr. Hans Anten

uu logo

In het academisch jaar 2001/2002 verzorgde Hans Anten onderwijs op alle niveaus (propedeutisch en doctoraal) van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.


Proza-analyse

Op het A-niveau: het college Proza-analyse. In deze cursus stond de praktische training centraal in literaire analyse en interpretatie aan de hand van een aantal verhalen en romans. Van onder anderen Hildebrand, Marcellus Emants, Nescio, F. Bordewijk, Gerard Reve, Jan Wolkers en Ivo Michiels kwamen teksten aan bod. Bijzondere aandacht werd besteed aan de roman Het afscheid (1957) van Ivo Michiels. In maart 2002 werd in theater 't Hoogt te Utrecht de film vertoond die in 1966 van deze roman is gemaakt, met Petra Laseur en Julien Schoenaerts in de hoofdrollen. Naar aanleiding daarvan gaf Anten in een lezing zijn visie op het boek en zijn verfilming. (Hans Anten: Ivo Michiels, Het afscheid. De roman (1957) en de film (1966)).


Geschiedenis van de moderne letterkunde

Voor tweedejaars studenten (niveau B) was het college Geschiedenis van de moderne letterkunde bestemd. Het doel van deze cursus was gelegen in het verkrijgen van een degelijk overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis vanaf ongeveer 1850, in het verwerven van inzicht in de ontwikkeling van poëticale denkbeelden en literaire conventieverschuivingen, en in de kennismaking met enkele problemen betreffende de literatuurgeschiedenis van deze periode.


De Tweede Generatie

Jessica DurlacherHet onderzoekscollege van Anten (niveau C) handelde over fictionele en niet-fictionele teksten van de zogenaamde Tweede Generatie. Dat begrip verwijst naar de kinderen van hen voor wie de Tweede Wereldoorlog op enigerlei wijze een allesbepalende rol heeft gespeeld. Zowel nakomelingen van joodse slachtoffers van de Duitse horreur als van collaborerende landgenoten kunnen getekend zijn door het 'tweedegeneratietrauma'. Het zijn romans, memoires en 'autobiografische fictie' van onder meer Nol de Jong, Sytze van der Zee, Carl Friedman, Jessica Durlacher en Marcel Möring die tijdens dit college object van onderzoek waren.