uu logo Dr. Hans Anten

uu logo

In het academisch jaar 2002/2003 verzorgde Hans Anten onderwijs op alle niveaus (propedeutisch en doctoraal) van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.


Literaire Analyse

Rutger KoplandOp het eerste niveau (A) de cursus Literaire Analyse. De colleges, die twee keer per week in blok een gegeven werden, bieden een inleiding in de analyse en interpretatie van lyrische, epische en dramatische teksten. Deze teksten zijn genomen uit de Nederlandse letterkunde van 1200 tot heden. Tijdens de door de Universiteit Utrecht op 30 maart 2003 verzorgde Culturele Zondag belichtte Anten, in aanwezigheid van de dichter, het gedicht 'Afscheid van een land' van Rutger Kopland.  Dit gedicht is een van de teksten die op het programma staan van de cursus Literaire Analyse.


Overzicht van de moderne Nederlandse literatuur: tekst en geschiedenis

Op niveau B: de cursus Overzicht van de moderne Nederlandse literatuur: tekst en geschiedenis. In blok twee werd deze cursus, die een aangepaste versie is van het 'oude' tweedejaarsvak 'Geschiedenis van de moderne Nederlandse letterkunde', gegeven aan de dagstudenten, en in blok drie aan de deeltijdstudenten. Voor een beschrijving van de toegangseisen, de doelstelling, de inhoud, de literatuurlijst van 28 nummers en het mondelinge tentamen zie men het overgangsprogramma op de webpagina van de afdeling Moderne Letterkunde.


Inleiding tot de geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur

De nieuwe eerstejaarscursus (niveau B) Inleiding tot de geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur behoort tot één van de vijf verplichte thematische cursussen van de major Nederlandse taal en cultuur. Ze wordt gegeven in het vierde blok, zowel aan de dag- als aan de deeltijdopleiding. Gedurende acht weken staat in hoor- en werkcolleges een bepaald caput uit de letterkunde vanaf 1800 centraal aan de hand waarvan men kennis maakt met de theorie en praktijk van de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde. De volledige syllabus en een gedetailleerde beschrijving van aard en inrichting van de colleges treft men aan op de website van de afdeling Moderne Letterkunde.


De romans van Leon de Winter

Op niveau C ligt het onderzoekscollege De romans van Leon de Winter, dat Anten in het vierde blok gaf. Het in veel opzichten opmerkelijke oeuvre van De Winter vormde tijdens de colleges het object van een in eerste instantie inventariserend onderzoek dat in hoge mate een multiperspectivistische signatuur heeft. Tal van wetenschappelijke terreinen werden begaan: onder meer literatuurgeschiedschrijving, receptie-onderzoek, poëtica-studie, tekstgerichte analyse en interpretatie en verschillende buiten-tekstuele contextualiseringen. Een uitvoerige beschrijving van alle aspecten van deze cursus treft men aan op de website van de afdeling Moderne Letterkunde.