uu logo Dr. Hans Anten

uu logo

(een selectie)

 


 • Pleidooien voor het rationeel surrealisme. Willem Frederik Hermans & F. Bordewijk, Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965. Bezorgd door Marsha Keja en Arno Kuipers. In: Spiegel der letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 53 (2011), nr. 4, p. 537-540. 
 • Biografie van een gemankeerde modernist. Rob Groenewegen, Te leven op duizend plaatsen. Jo Otten 1901-1940. In: Spiegel der letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 54 (2012), nr. 4, p. 525-528.
 • "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ilja Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In: Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman and Ben Rebel (eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. (Avant-Garde Critical Studies 29). Amsterdam / New York 2013, p. 203-228.Omslag Neue Sachlichkeit 2013
 • Abstract Ilja Ehrenburg and Neue Sachlichkeit. In: Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. Amsterdam / New York 2013, p. 203.
 • Afscheidsbundel voor Jaap Goedegebuure. Suzanne Fagel, Eep Francken, Rick Honings (red.), Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. In: Spiegel der letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 55 (2013), nr. 3, p. 418-421.
 • Epistolair egocentrisme. Hendrik de Vries & Constant van Wessem, Brieven 1919-1952. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan van der Vegt. In: Spiegel der letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 56 (2014), nr. 2, p. 225-228.
 • Een merkwaardige vriendschap en correspondentie in het interbellum. Hendrik de Vries & J. Slauerhoff, Brieven 1923-1932. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan van der Vegt. In: Spiegel der letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 57 (2015), nr. 4, p. 448-451.
 • Appendix bij Fabian Stolk, 'Bloed, zweet, tranen en rozen'. Over Jacqueline Bel, Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1940. In: De Reactor: platform voor literaire kritiek. 29-03-2016.
 • Onpartijdig, voorzichtig en bekwaam. Over de kritische beginselen van F. Bordewijk. (Herziene versie). In: De Reactor: Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek. 'Teksten over kritiek'. 10-07-2016.
 • Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. Bezorgd door Hans Anten, Wilbert Smulders en Joke van der Wiel. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL 2016). pp. 573.
 • De mens is paar. Elly Kamp, Ferdinand en Johanna. Dubbelbiografie van schrijver F. Bordewijk en componiste J. Bordewijk-Roepman. In: Spiegel der letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 59 (2017), nr. 1, p. 149-154.
 • Een literair zelfportret in brieven. Hendrik de Vries, Brieven aan H. Marsman, Roel Houwink en Arthur Lehning. 1922-1939. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Sjoerd van Faassen. In: Spiegel der letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap 59 (2017), nr. 4, p. 572-575.

Vestdijk omslag klein herdenkingsnummer maart 2021